top of page
English
Thai
German

อุปกรณ์เสริม

Visor ไส้กรอง รุ่น VS-Carbon block Filter 10" 
Carbon Filter Samui
  • ไส้กรองเครื่องกรองน้ำขนาดเล็ก ไส้กรอง Carbon Block

  • ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี

  • ใช้งานได้นาน

  • Size (cm)5x25

  • Weight (kg)0.2

PP FILTER SAMUI

ไส้กรองน้ำ pp เป็นเส้นใยสีขาวทำจากโพลีโพรพีลิน พันรอบแกนอัดแน่นจนเป็นเนื้อเดียวกัน ทำหน้าที่กรองสิ่งสกปรกที่เป็นสารแขวนลอยในน้ำ โดยน้ำจะไหลผ่านไส้กรอง ทำให้สามารถกรองตะกอนแขวนลอยขนาดเล็กที่ปนเปื้อนมากับน้ำ โดยมีจุดประสงค์เพื่อกำจัดสารแขวนลอยเหล่านี้และเพิ่มประสิทธิภาพในการกรองในขั้นตอนต่อไป คุณสมบัติ - สามารถกรองสารแขวนลอยต่างๆ เช่น โคลน หิน กรวด ทราย สนิมเหล็ก ตะไคร่ และฝุ่นละออง - ป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกเข้าไปสู่ระบบกรองขั้นต่อไป

bottom of page