top of page
English
Thai
German

เครื่องทำน้ำแข็ง

เครื่องทำน้ำแข็งมีทั้งหมด 3 ทางเลือก ดังนี้

Ice Maker
Water Dispenser

1.เครื่องทำน้ำแข็งกับเครื่องกรองน้ำ

2.เครื่องทำน้ำแข็งกับตู้ทำน้ำเย็นที่ต่อเข้ากับน้ำขวดใหญ่

3.เครื่องทำน้ำแข็งโดยไม่ต้องใช้เครื่องกรองน้ำและตู้ทำน้ำเย็น

เครื่องกรองน้ำเชื่อมต่อผ่านท่อน้ำกับเครื่องทำน้ำแข็ง วิ่งผ่าน ตัวกรองทำความสะอาด เพื่อให้ได้น้ำสะอาดเข้าไปภายในเครื่องทำน้ำแข็ง

ตู้ทำน้ำเย็นจะปั๊มน้ำจากน้ำขวดใหญ่ที่แยกออกมา(น้ำดื่ม) เข้าไปในเครื่องทำน้ำแข็ง, ซึ่งเป็นระบบปิด น้ำที่เหลือ จาก เครื่องทำน้ำแข็ง ถูกส่งกลับไปในขวดน้ำ  (ไม่มีการสูญเปล่าของน้ำ

ถ้าเป็นน้ำที่ดื่มได้เลยสามารถต่อเข้ากับท่อส่งน้ำโดยไม่ต้องใช้เครื่องกรองน้ำหรือเครื่องทำน้ำเย็น

Size Button

ทุกเครื่องทำน้ำแข็งแบบก้อน มีสองขนาดให้เลือก ง่ายๆแค่กดที่ปุ่มนี้

จะได้น้ำแข็งก้อนเล็ก หรือก้อนใหญ่ ตามที่คุณต้องการ

Bullet Size small
Bullet Size big
Ice Maker
Ice Maker

เครื่องทำน้ำแข็งก้อน

ZB-20

กำลังการผลิต

20kg/24h

 การจัดเก็บข้อมูลความจุ   7kg

ZB-50

กำลังการผลิต

50kg/24h

การจัดเก็บข้อมูลความจุ      

7kg

ZB-25A

กำลังการผลิต

25kg/24h

การจัดเก็บข้อมูลความจุ      

7kg

ZB-50B

กำลังการผลิต

50kg/24h

การจัดเก็บข้อมูลความจุ     

25kg

ZB-100

กำลังการผลิต

100kg/24h

การจัดเก็บข้อมูลความจุ     

55kg

ZB-26

กำลังการผลิต

26kg/24h

การจัดเก็บข้อมูลความจุ   

7kg

ZB-50A

กำลังการผลิต

50kg/24h

 การจัดเก็บข้อมูลความจุ    

13kg

ZB-25B

กำลังการผลิต

25kg/24h

การจัดเก็บข้อมูลความจุ   

12kg

ZB-90

กำลังการผลิต

90kg/24h

การจัดเก็บข้อมูลความจุ    55kg

ZB-120

กำลังการผลิต

120kg/24h

การจัดเก็บข้อมูลความจุ  

55kg

เครื่องทำน้ำแข็งก้อน
เครื่องทำน้ำแข็งก้อน

เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ด

SZB-20

กำลังการผลิต

20kg/24h

การจัดเก็บข้อมูลความจุ       

7kg

SZB-26

กำลังการผลิต

50kg/24h

การจัดเก็บข้อมูลความจุ    

10kg

SZB-100

กำลังการผลิต

100kg/24h

การจัดเก็บข้อมูลความจุ  

20kg

SZB-150

กำลังการผลิต

150kg/24h

การจัดเก็บข้อมูลความจุ     

25kg

SZB-200

กำลังการผลิต

200kg/24h

การจัดเก็บข้อมูลความจุ    

60kg

SZB-250

กำลังการผลิต

250kg/24h

การจัดเก็บข้อมูลความจุ     

60kg

SZB-300

กำลังการผลิต

300kg/24h

การจัดเก็บข้อมูลความจุ    

60kg

เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ด
เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ด
bottom of page