English
Thai
German

ตู้แช่ไวน์

แบบปรับได้อุณหภูมิเดียว
ตู้แช่ไวน์,ไวน์คูลเลอร์เกาะสมุย, ไวน์คูลเลอร์ประเทศไทย,
แบบปรับได้อุณหภูมิเดียว
wine cooler thailand, wine cooler samui, wine cellar
แบบปรับได้อุณหภูมิเดียว
Wine Cooler Koh Samui,Wine Cooler Thailand,Wine Cellar
แบบปรับได้อุณหภูมิเดียว
Wine Cooler Koh Samui,Wine Cooler Thailand,Wine Cellar
แบบปรับได้อุณหภูมิเดียว
ตู้แช่ไวน์,ไวน์คูลเลอร์เกาะสมุย, ไวน์คูลเลอร์ประเทศไทย,
แบบปรับได้อุณหภูมิเดียว
ตู้แช่ไวน์,ไวน์คูลเลอร์เกาะสมุย, ไวน์คูลเลอร์ประเทศไทย,
ตู้แช่ไวน์,ไวน์คูลเลอร์เกาะสมุย, ไวน์คูลเลอร์ประเทศไทย,
ตู้แช่ไวน์,ไวน์คูลเลอร์เกาะสมุย, ไวน์คูลเลอร์ประเทศไทย,
แบบปรับได้  2 อุณหภูมิ
แบบปรับได้  2 อุณหภูมิ
แบบปรับได้อุณหภูมิเดียว
Wine Cooler Koh Samui,Wine Cooler Thailand,Wine Cellar
แบบปรับได้อุณหภูมิเดียว
Wine Cooler Koh Samui,Wine Cooler Thailand,Wine Cellar
แบบปรับได้อุณหภูมิเดียว
Wine Cooler Koh Samui,Wine Cooler Thailand,Wine Cellar
แบบปรับได้อุณหภูมิเดียว
 มีให้เลือกทั้งแบบปรับได้อุณหภูมิเดียว หรือ แบบปรับสองได้อุณหภูมิ
เลือกระหว่างที่มีการเก็บรักษาที่แขวนหรือไม่มี
เลือกระหว่าง 4 ชนิดที่แตกต่างของชั้นวาง
ชั้นวางทำด้วยไม้ชนิดพิเศษ
กรอบประตูกระจกทั้งบาน
ประตูกรอบสแตนเลส
3 แบบสไตล์ประตูตู้แช่ไวน์ให้เลือก
USF ตู้แช่ไวน์
ตู้แช่ไวน์,ไวน์คูลเลอร์เกาะสมุย, ไวน์คูลเลอร์ประเทศไทย,
ตู้แช่ไวน์,ไวน์คูลเลอร์เกาะสมุย, ไวน์คูลเลอร์ประเทศไทย,
ตู้แช่ไวน์,ไวน์คูลเลอร์เกาะสมุย, ไวน์คูลเลอร์ประเทศไทย,
ตู้แช่ไวน์,ไวน์คูลเลอร์เกาะสมุย, ไวน์คูลเลอร์ประเทศไทย,
Beech shelves
Sapele shelves
Display shelves
Stainless steel
      shelves
ตู้แช่ไวน์,ไวน์คูลเลอร์เกาะสมุย, ไวน์คูลเลอร์ประเทศไทย,
แบบปรับได้อุณหภูมิเดียว
               SS
(STAINLESS STEEL)
        
ตู้แช่ไวน์,ไวน์คูลเลอร์เกาะสมุย, ไวน์คูลเลอร์ประเทศไทย,
แบบปรับได้  2 อุณหภูมิ
ตู้แช่ไวน์,ไวน์คูลเลอร์เกาะสมุย, ไวน์คูลเลอร์ประเทศไทย,
ตู้แช่ไวน์,ไวน์คูลเลอร์เกาะสมุย, ไวน์คูลเลอร์ประเทศไทย,
               WW
(WUANGZHONGWANG)
แบบปรับได้อุณหภูมิเดียว
แบบปรับได้  2 อุณหภูมิ
ตู้แช่ไวน์,ไวน์คูลเลอร์เกาะสมุย, ไวน์คูลเลอร์ประเทศไทย,
               FG
      (FULL GLASS)
ตู้แช่ไวน์,ไวน์คูลเลอร์เกาะสมุย, ไวน์คูลเลอร์ประเทศไทย,
แบบปรับได้อุณหภูมิเดียว
แบบปรับได้  2 อุณหภูมิ
ตู้แช่ไวน์,ไวน์คูลเลอร์เกาะสมุย, ไวน์คูลเลอร์ประเทศไทย,
               SS
(STAINLESS STEEL)
          
ตู้แช่ไวน์,ไวน์คูลเลอร์เกาะสมุย, ไวน์คูลเลอร์ประเทศไทย,
แบบปรับได้อุณหภูมิเดียว
แบบปรับได้  2 อุณหภูมิ
ตู้แช่ไวน์,ไวน์คูลเลอร์เกาะสมุย, ไวน์คูลเลอร์ประเทศไทย,
               WW
(WUANGZHONGWANG)
ตู้แช่ไวน์,ไวน์คูลเลอร์เกาะสมุย, ไวน์คูลเลอร์ประเทศไทย,
แบบปรับได้อุณหภูมิเดียว
แบบปรับได้  2 อุณหภูมิ
ตู้แช่ไวน์,ไวน์คูลเลอร์เกาะสมุย, ไวน์คูลเลอร์ประเทศไทย,
               FG
      (FULL GLASS)
ตู้แช่ไวน์,ไวน์คูลเลอร์เกาะสมุย, ไวน์คูลเลอร์ประเทศไทย,
แบบปรับได้อุณหภูมิเดียว
แบบปรับได้  2 อุณหภูมิ
ตู้แช่ไวน์,ไวน์คูลเลอร์เกาะสมุย, ไวน์คูลเลอร์ประเทศไทย,
               SS
(STAINLESS STEEL)
แบบปรับได้อุณหภูมิเดียว
ตู้แช่ไวน์,ไวน์คูลเลอร์เกาะสมุย, ไวน์คูลเลอร์ประเทศไทย,
               WW
(WUANGZHONGWANG)
แบบปรับได้อุณหภูมิเดียว
ตู้แช่ไวน์,ไวน์คูลเลอร์เกาะสมุย, ไวน์คูลเลอร์ประเทศไทย,
               FG
      (FULL GLASS)
แบบปรับได้อุณหภูมิเดียว
ตู้แช่ไวน์,ไวน์คูลเลอร์เกาะสมุย, ไวน์คูลเลอร์ประเทศไทย,
แบบปรับได้  2 อุณหภูมิ
ตู้แช่ไวน์,ไวน์คูลเลอร์เกาะสมุย, ไวน์คูลเลอร์ประเทศไทย,
แบบปรับได้  2 อุณหภูมิ
ตู้แช่ไวน์,ไวน์คูลเลอร์เกาะสมุย, ไวน์คูลเลอร์ประเทศไทย,
แบบปรับได้  2 อุณหภูมิ

© 2013 All rights reserved, all indications without engagement, subject to modifications. www.ig-technology.com                                             IG Technology Co.,Ltd Industry